دانلود فایل

دانلود نرم افزار  WinRAR 3.93 PRO x86
دانلود نرم افزار  Acrobat Reader X v10

دانلود نرم افزار  SQLExpress64bit
دانلود نمونه کد وب سرویس - PHP
دانلود نمونه کد وب سرویس - Delphi
دانلود  نرم افزار پشتیبانی آنلاین
TeamViewer9
دانلود  HyperTerminal
دانلود فایل راهنمای دستگاه بلوتوث - سری U
دانلود فایل راهنمای دستگاه بلوتوث - سری N
دانلود فایل راهنمای دستگاه بلوتوث - سری R
دانلود فایل راهنمای دستگاه بلوتوث - سری P

دانلود فایل راهنمای دستگاه بلوتوث وایرلس مارکتینگ - سری BTW
دانلود فایل راهنمای پورتال تحت وب دستگاه های بلوتوث 
دانلود فایل راهنمای مودم پاور بانک 3G وابفای روتر کوانتیس -
 Quantiss PowerBank Wifi Router
 دانلود فایل راهنمای ویوکام 8 پورت - 8SLOT GSM/GPRS Modem Pool PG-104 RJ
دانلود درایور دستگاه ویوکام - GSM Modem Wavecom Single Port
دانلود درایور دستگاه ویوکام 8 پورت - 8SLOT GSM/GPRS Modem Pool PG-104 RJ 
دانلود درایور دستگاه ویوکام مولتی پورت یو اس بی - Multi Simcard GSM/GPRS Modem Pool 
دانلود درایور دستگاه مبدل همراه به ثابت -Fixed Wireless Terminal G3 FAX