با ما تماس بگیرید
02174408 و 02174561000

 لطفا اطلاعات خود و مجموعه ی خود را به صورت کامل و دقیق وارد نمایید.

* ضروری
* شماره SMS :
آدرس پنل (در صورت وجود) :
* نام :
* نام خانوادگی :
* پست الکترونیکی :
* کد ملی :
شهر :
* آدرس :
* کد پستی :
* تلفن :
شماره تلفن با کد شهرستان (بدون خط تیره) وارد شود.
* فکس :
* شماره همراه :
تنها شماره ی همراه اول پذیرفته می شود.
* زمینه فعالیت :
توضیحات :
* کپی کارت ملی یا شناسنامه :
فایل کپی کارت ملی یا شناسنامه خود را قرار دهسد.حجم فایل حداکثر 300 KB باشد.
* نام شرکت :
* شماره ثبت :
* شناسه ملی :
* کد اقتصادی :
* نوع شرکت :
روزنامه رسمی :
فایل کپی روزنامه رسمی خود را قرار دهید.حجم فایل ارسالی حداکثر 300 KB باشد.
 
http://www.blueonee.com/pages/view/pageid/16/lang/fa
لینک های مرتبط
مجوز و گواهی نامه های نیکسان
روند خرید محصولات نیکسان
آدرس و شماره تلفن ها

راهنمای محصولات
مشتریان ما